Razmi Martinez avatar

Razmi Martinez

Email Telegram Linkedin GitHub
Full Stack Software Developer
Developer Xamarin Clean Architecture